Regler for Kildebakkens shelter

Lejere af Kildebakken har til enhver tid fortrinsret til at benytte shelteren.


For øvrige brugere gælder følgende:

- Er der nogen på grunden/i hytten, så skal man finde et andet sted til overnatning.

- En evt. bil skal parkeres ved Herslev Havn. Herfra kan man gå langs kysten (ca. 1 km).
- Der er ikke offentlig parkering ved Kildebakken og der er en kæde på tværs af vejen.
- Man skal ikke køre ned til hytten i bil.

- Man skal selv have brænde med hjemmefra, hvis man vil lave bål. Sankning af brænde på grunden er ikke tilladt.

- Man må gerne benytte tørklosettet, men tag selv toiletpapir med.

- Man må gerne benytte affaldscontaineren.

- Man må gerne tappe vand, men når pumpen er slukket, så løber vandbeholderen hurtigt tør.


Opdateret 2-2-2021